Page 7 - SBiF_Seminarium9
P. 7

SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM IX    7

          +
         Bankowa obsługa budżetu


         państwa oraz niektórych         jednostek sektora fi nansów         publicznych

       dr Wojciech Bożek


       (Wydział Prawa i Administracji US)                       KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ
                          PREZENTACJĘ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11