Page 3 - SBiF_Seminarium9
P. 3

SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM IX    3


                     Spis treści    Wprowadzenie                                             4
    prof. UO dr hab. Dariusz Szostek    Rola sektora e-commerce w zapewnieniu bezpieczeństwa
    transakcji. Spojrzenie praktyka.                                   5
    Jakub Pepłoński (Kierownik zespołu Współpracy z Organami Ścigania
    Allegro sp. z o.o.)


    Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru
    nad rynkiem fi nansowym w kontekście praktyki ochrony
    klientów sektora bankowego

    dr Ewa Kowalewska (Wydział Prawa i Administracji US)                         6


    Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek
    sektora fi nansów publicznych
    dr Wojciech Bożek (Wydział Prawa i Administracji US)                         7    Debata “Czy możliwy jest świat bez pieniędzy?”                            8
    Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek,
    Uczestnicy: Wydział Prawa i Administracji US – dr Ewa Kowalewska,

            Wydział Ekonomii i Zarządzania US – dr Wojciech Bożek,
            Kierownik zespołu Współpracy z Organami Ścigania Allegro sp. z o.o. –
            Jakub Pepłoński
   1   2   3   4   5   6   7   8