Page 8 - SBiF_Seminarium9
P. 8

8  SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM IX

         Debata
          +
       “Czy możliwy jest świat


       bez pieniędzy?”       Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek,
       Uczestnicy: Wydział Prawa i Administracji US – dr Ewa Kowalewska,
       Wydział Ekonomii i Zarządzania US – dr Wojciech Bożek,
       Kierownik zespołu Współpracy z Organami Ścigania Allegro sp. z o.o. – Jakub Pepłoński
   3   4   5   6   7   8   9   10   11