Page 2 - SBiF_Seminarium9
P. 2

2  SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM IX
    SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - IX SEMINARIUM CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT
    BEZ PIENIĘDZY?, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
    Nagrania dokonano podczas IX seminarium projektu „Szkoła bankowości i finansów”,
    Szczecin, 16 stycznia 2019

    Redakcja naukowa: Dariusz Szostek


    Produkcja filmowa: Radosław Aksamit, Michał Kurka

    Skład, łamanie, projekty graficzne: Kamil Ligienza    © Copyright by Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
    40-005 Katowice, ul. Moniuszki 3/U

    PRODUKCJA: Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
    40-005 Katowice, ul. Moniuszki 3/U

    Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA” jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o.
    z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
    0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.
   1   2   3   4   5   6   7