Page 7 - SBiF_Seminarium1
P. 7

SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM I    7

         Debata+
         + +
       “Polski+system+bankowy       –+szanse,+wyzwania,+zagrożenia”


       Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek,

       Uczestnicy: Prezes ZBP - Krzysztof Pietraszkiewicz,


       Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku - Teresa Kudlicka
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12