Page 2 - SBiF_Seminarium4
P. 2

2  SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM III
    SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - IV SEMINARIUM FOREX, KRYPTOWALUTY, GIEŁ-
    DA, WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH KRA-
    KOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
    KRAKÓW, 20 MARZEC 2018
    Nagrania dokonano podczas IV seminarium projektu „Szkoła bankowości i finansów”,
    Kraków, 20 marca 2018


    Redakcja naukowa: Dariusz Szostek

    Produkcja filmowa: Radosław Aksamit, Michał Kurka


    Skład, łamanie, projekty graficzne: Kamil Ligienza















































    © Copyright by Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
    40-005 Katowice, ul. Moniuszki 3/U






    PRODUKCJA: Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
    40-005 Katowice, ul. Moniuszki 3/U
    Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA” jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o.
    z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
    0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.
   1   2   3   4   5