Page 6 - SBiF_Seminarium3
P. 6

6  SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM III

          +
         Czy bitcoin jest pieniądzem?

       prof. dr hab. Jacek Gołaczyński


       (Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych

       Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego)
   1   2   3   4   5   6   7   8