Page 9 - SBiF_Seminarium2
P. 9

SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM II    9

         Debata
          +
       “Bezpieczne pieniądze       w niebezpiecznych czasach”

       Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek,


       Uczestnicy: Piotr Balcerzak, prof. dr hab. Jerzy Konieczny,

       Michał Żyjewski
   4   5   6   7   8   9   10