Szkoła
Bankowości i Finansów

Program edukacyjny przeznaczony dla studentów uczelni wyższych

TEST KOŃCOWY

TERMIN ZAKOŃCZENIA TESTÓW:

5 MARCA 2019 R.

Klikając w link TEST KOŃCOWY akceptują Państwo informację, że dane (tj. imię, nazwisko, e-mail, nazwa uczelni) są przetwarzane  w celu realizacji programów szkoleniowych Szkoły Bankowości i Finansów zawartych na stronie Wykładnia.pl przez VELS Sp. z o.o. właściciela marki Wykladnia.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VELS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Moniuszki 3/U, 41-005 Katowice, adres e-mail: biuro@wykladnia.pl. Dane są przechowywane na terytorium Polski. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań weryfikacyjnych umożliwiających identyfikację osoby zdającej testy szkoleniowe na podstawie: zawarcia przez Panią/Pana umowy dostępu do szkolenia on-line (art. 6 ust 1. lit b RODO), w celu wykonania umowy udostępnienia szkolenia on-line. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odpowiednie: szkoły wyższe realizujące programy szkoleniowe we współpracy z VELS Sp. z o.o.; w odniesieniu do studentów. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia wykonania umowy o szkolenia on-line. 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 6) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 9) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

O Wydarzeniu

Szkoła Bankowości i Finansów to cykl spotkań profesjonalistów ze studentami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii oraz nowoczesnej bankowości. W trakcie sześciu spotkań, zorganizowanych w Uniwersytetach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Opolskim, Wrocławskim, w Białymstoku, Śląskim oraz Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie ich uczestnicy mięli okazję brać udział w wydarzeniach o charakterze multimedialnym, które łączyły klasyczne wykłady ze streamingiem i możliwością szerokiej interakcji. Materiały z poszczególnych spotkań są podstawą do organizacji wykładów monograficznych na UKSW w Warszawie oraz Uniwersytecie Opolskim. Na pozostałych Uniwersytetach zostaną przyznane punkty ECTS.

Szkoła Bankowości i Finansów - cykl spotkań profesjonalistów z przedstawicielami społeczności akademickiej, zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii.

Uczelnie partnerskie

Zobacz kolejne edycje

Certyfikat SBiF

Osoby, które zarejestrują się do programu poprzez swoją Uczelnię bądź przez stronę www.wykładnia.pl i będą uczestniczyły (na żywo lub online) we wszystkich odsłonach „Szkoły Bankowości i Finansów” będą mogły otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w projekcie. Warunkiem będzie zaliczenie testu, który zostanie udostępniony na stronie MWN Wykładnia. Zaświadczenie będą mogły uzyskać także osoby, które nie będą obecne w trakcie wykładów, ani nie będą oglądały transmisji na żywo. Nasze wydawnictwo zaoferuje dla zarejestrowanych uczestników multibooki z pełnym zapisem wszystkich części programu, które będą stanowiły pomoc dydaktyczną przed przystąpieniem do rozwiązania testu.

Galeria

Kontakt

Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia

Adres:

Telefon:

Mail :

Moniuszki 3/U, 40-005 Katowice

+48 501 645 655, +48 608 521 378

kamil.ligienza@wykladnia.pl,

radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe "Wykładnia" jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.

All rights reserved. MWN WYKŁADNIA


  • 

  • 